Inwestor Zastępczy – DFAD – realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego jako tzw inwestor zastępczy, począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez etap realizacji inwestycji, aż do etapu rozliczeniowo-gwarancyjnego.

Nasza propozycja dotyczy budowy domów jednorodzinnych  jak i budowy hall przemysłowych.

Zakres czynności, które wykonujemy w imieniu klienta to miedzy innymi :

– obowiązek zatrudnienia kierownika budowy z uprawnieniami

– organizacja placu budowy wraz z koniecznymi pozwoleniami

pozyskanie odpowiednich wykonawców

– wybór najlepszych pod względem cenowym i jakościowym odpowiednich materiałów budowlanych ( posiadamy podpisane umowy bezpośrednio z producentami )

– czuwanie nad wykonaniem w odpowiedniej technologii przy najwyższej jakości robót

– odbiorem robót budowlanych włacznie z uzyskaniem pozwolanie na użytkowanie

Skorzystanie z inwestora zastępczego jest  wygodną, bezpieczna i oszczędną  formą prowadzenia inwestycji, w szczególności w przypadku braku czasu i posiadania odpowiedniego doświadczenia w przedmiotowym zakresie.

Dysponujemy doświadczonym i fachowym zespołem pracowników i współpracowników – inspektorów nadzoru we wszystkich branżach – posiadających szeroką wiedzą techniczną w zakresie budownictwa, rzetelnych wykonawców budowalnych .